پایه مخصوص شیاردار جهت زهکشی

 

پایه بستر های یونولیتی با توجه به استاندارد مورد نیاز بسترها طراحی و  تولید شده است. این پایه ها به صورتی طراحی شده اند که بسترهای یونولیتی بر روی آنها قرار می گیرند.

این پایه ها به صورت استاندارد دارای شیارهایی جهت زهکشی آسان و سریع می باشند. تحمل وزن بسترهای یونولیتی که یک عامل بسیار مهم می باشد در طراحی این پایه ها رعایت گردیده است.